Karácsonyi nyereményjáték szabályzat

Szerző:Pakó PálmaDátum:2015. dec. 8.

Megosztás:

Karácsonyi nyereményjáték szabályzat

Vásárolj, Válaszolj és NYERJ! Vegyél részt a sorsoláson a 60 000 Ft értékű nyereményünkért!

1. Vásárolj a Szépség- vagy Egészségboltban minimum 12 000 Ft értékben 2015.december 08-a és december 31.-e között
2. Válaszolj helyesen a játék kérdésünkre
3. Szoríts, hogy 2016. január 18-án a Te neved sorolják ki

Karácsonyi nyereményjáték szabályzat

Nyereményjáték szabályzat

A egeszsegbolt.hu weboldal (továbbiakban: Honlap) az InVenturio Zrt. tulajdonában áll, a Honlapot az InVenturio Zrt. (székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Kaszap u. 6. III/7. cégjegyzékszám: Cg.06-10-000491, adószám: 24711199-2-06, elérhetőség: [email protected]) üzemelteti.

 

1. A nyereményjáték működtetője és szervezője

Név: InVenturio Zrt.
Székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Kaszap u. 6. III/7.

Levelezési cím: 1131 Budapest, Babér u. 1-5.
Cégbejegyzés: Szegedi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: Cg.06-10-000491
Adószám: 24711199-2-06   Telefonszám: 06-1-510-0124* (normál díjszabással hívható)
Email: [email protected]

 

2. Játékosok körének meghatározása

2.1. Részvételre jogosult minden olyan nagykorú személy, aki a részvétele ideje alatt Magyarország területén tartózkodik és állandó magyar lakcímmel vagy tartózkodási címmel, valamint az illetékes magyar hatóság által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkezik, és nem gyakorolja a vásárlástól való elállás jogát. A nyereményjáték sorsolásán részvételre jogosult minden olyan a fentiekben meghatározott vásárló, aki nem élt a visszáru jogával.

2.2. Részvételre nem jogosultak az InVenturio Zrt. alkalmazottai és az általa meghatalmazott személyek, partnerek, szponzorok és azok családtagjai, valamint mindazok a személyek, akik a Felhasználási Feltételek 6. pontja szerint nem vehetnek részt a nyereményjátékban.

2.3. Az adatok kitöltésével, a megfelelő mezők kipipálásával, valamint a nyereményjátékban történő részvétellel a résztvevő elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a játékszabályzatot, továbbá jelen Felhasználási Feltételekben, valamint az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt valamennyi rendelkezést.

 

3. A nyereményjátékban való részvétel feltételei

3.1. A Honlapon meghirdetett direkt marketing regisztrációs lehetőség keretein belüli nyereményjátékban való részvétel kizárólag online regisztráció útján lehetséges. Aki regisztrál az InVenturio Zrt. direkt marketing adatbázisába, részt vehet a nyereményjátékban. Regisztrálni a következő linken keresztül tud: egeszsegbolt.hu. A regisztrációt követően, a regisztráció során megadott e-mail-címre egy aktiváló linket küldünk, mely szükséges ahhoz, hogy ténylegesen részt vehessen a nyereményjátékban.

3.2. A nyereményjátékban való részvétel kizárólag valós név, élő e-mail cím, valamint születési dátumának és nemének megadása esetén engedélyezett. A más személy nevében való részvétel tilos. Az InVenturio Zrt. kizár minden felelősséget a nyereményjáték során megadott adatok valótlanságából vagy hibájából eredő viták, esetleges kár és költség tekintetében.

3.3. A nyereményjátékra jelentkezni a Honlapon feltüntetett határidőig lehetséges.

3.4. A nyereményjátékban való részvétel feltételei: minimum bruttó 12.000,-Ft értékű vásárlás szükséges, valamint a tesztkérdésre megadott helyes válasz – csak a két feltétel együttes megvalósulása esetén jogosult a játékban való részvételre – ugyanakkor a részvétel nem függ az InVenturio Zrt. fizetős szolgáltatásainak igénybevételétől, továbbá amennyiben a nyereményjáték ideje alatt körkérdéseket teszünk fel, az arra adott válaszok nem befolyásolják a nyereményjátékon való részvételt.

 

4. A nyeremény(ek) kisorsolása

4.1. A nyeremény(ek) kisorsolására a egeszsegbolt.hu Honlapon megadott határidő lejárta után kerül sor, a nyereményjátékban való részvételre jogosult személyek körében.

 

5. A nyertes(ek) értesítése, nyeremény átadása

5.1. A nyerteseket e-mailben értesítjük legkésőbb a 4.1 pontban meghatározott határidő lejártát követő 18 naptári napon belül.

5.2. A nyeremények átadása elektronikus úton, a nyereményjátékban regisztrált email címen történik 4.1 pontban meghatározott határidő lejártának napjától számított 60 naptári napon belül.

5.3. A nyeremény másra át nem ruházható. A nyereményjáték szervezője vállalja, hogy a nyereménnyel kapcsolatban felmerülő esetleges valamennyi adó- illetve egyéb közterhet kizárólag ő viseli, és azt tehermentesen bocsátja a nyertes rendelkezésére.

5.4. Amennyiben nem tudjuk a nyertessel felvenni a kapcsolatot - rossz email címet adott meg vagy - és nem tudjuk értesíteni arról, hogy nyertesként került kisorsolásra, nyereménye mintegy elévül, és a nyeremény átvételére a sorsolás napjától számított 15 nap elteltével újabb lehetőséget nem áll módunkban biztosítani. Az e-mailben történő értesítést eredménytelennek tekintjük abban az esetben, ha a regisztrált e-mail cím alatt nem tudjuk elérni a nyertest (pl. hamis vagy hibás e-mail cím esetén) illetve, ha az általunk küldött értesítő e-mailre nem reagál.

5.5. A nyertes eredménytelen értesítése illetve nyeremény átvételének meghiúsulása esetén (sorsolást követő 15 nap elteltével) a sorsolást megismételjük.

 

6. Magatartási szabályok, kizárás

6.1. Az InVenturio Zrt. jogosult kizárni a nyereményjátékból azt a résztvevőt, aki manipulálja, vagy megkísérli manipulálni a részvételi folyamatot, a nyereményjátékot, továbbá, aki megszegi a Felhasználási Feltételekben meghatározott rendelkezéseket és a Honlapon előírtakat, vagy bármilyen más tisztességtelen módon megpróbálja befolyásolni a nyereményjátékot (pl. a szoftver működésének megzavarása, az InVenturio Zrt. partnerei, szponzorai, valamint más résztvevők fenyegetése és zaklatása).

6.2. Az InVenturio Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy a résztvevőt mindenféle kötelezettség és következmény nélkül kizárja a nyereményjátékból, amennyiben a résztvevő vagy a nyereményjátékban történő részvétele bármely okból nem felel meg a Felhasználási Feltételekben előírt részvételi követelményeknek.

7. A nyereményjáték idő előtti befejezése

7.1. Az InVenturio Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményjátékot bármikor előzetes bejelentés és az okok megjelölése nélkül megszakítsa vagy befejezze. Ezzel a lehetőséggel az Zrt. különösen olyan esetben élnek, ha technikai okokból (pl. vírus a számítógépes rendszerben, hiba a hard- és/vagy szoftverben) vagy jogi okokból a játék tisztességes lebonyolítása nem biztosítható. Ilyen esetben az InVenturio Zrt. fenntartja a nyereményjáték változtatásának jogát.

 

8. Adatvédelem

8.1. A személyes adatok védelméről kérjük, tájékozódjon az Adatvédelmi nyilatkozatban.

 

9. Linkek

9.1. Az InVenturio Zrt. nem felelős partnerei és szponzorai weboldalán, valamint külső linkek alatt megjelenő tartalmakért.

 

10. Alkalmazandó jog

10.1. A Felhasználási Feltételek, valamint az Adatvédelmi nyilatkozat tekintetében a magyar jog az irányadó.

 

11. Egyéb rendelkezések

11.1. A Honlap szerzői jogvédelem alatt áll. Az InVenturio Zrt. a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, képi, hang és szöveges tartalomnak, illetve azok elrendezése is szerzői jogi védelem alatt áll, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát, képet és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). Tehát a Honlap, annak grafikus elemei, képei, szövege és technikai megoldásai a szolgáltató szellemi termékei a szerzői jog védelme alatt állnak. Másolásuk akár teljes egészében, akár részleteiben szerzői jogokat sért.

11.2. Az InVenturio Zrt. fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a kereső motorjaira és egyéb internetes szoftvereire, a domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre az InVenturio Zrt. külön engedélyt nem ad. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott hirdetéskezelő-felület, illetve keresőmotorok megkerülésével az InVenturio Zrt. adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

11.3. Amennyiben bárki a nyereményjátékban való részvétele során a 11. pontban meghatározott feltételeket megszegi, a nyereményjátékból való azonnali kizárást vonja maga után.

11.4. Fenntartjuk a jogot, hogy jelen Felhasználási Feltételek az Ön előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsuk. A módosítás hatályba lépését követően Ön a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Felhasználási Feltételekben foglaltakat.

 

Jelen Felhasználási Feltételek hatályba lépésének ideje: 2015. december 8.

 


Megosztás: